Designing your Sustainability

Marie-Luce Saillard /// Fundadora i Directora associada

Llicenciada en Economia de l'Energia (Paris X Nanterre), amb més de 20 anys d'experiència laboral, és experta en la gestió i avaluació de les polítiques energètiques i mediambientals, així com en els diferents instruments financers disponibles a nivell nacional i europeu. Amb regularitat desenvolupa el seu treball en el marc dels països del Mediterrani.

Al llarg de la seva carrera ha treballat amb varis programes europeus: V, VI i VII Programa Marc, CIVITAS, CONCIERTO, LIFE, Intelligent Energy Europe (SAVE, STEER), INTERREG IIIB, INTERREG IIIC, Marco Polo, TEN-T, CEF, MED, H2020 i SME Instrument.

És consultora i auditora Cit'ergie® (versió francesa de l'eea® European Energy Award) i avaluadora externa de la Comissió Europea des de 2005. Així mateix ha realitzat diversos mòduls de formació sobre les oportunitats europees.

Marie-Luce és també la responsable del desenvolupament estratègic de la seu francesa.


Mònica Rivera /// Directora associada

Llicenciada en Geografia i Documentació per la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), amb més de 15 anys d'experiència laboral, està especialitzada en instruments financers i en programes europeus en el camp del transport, la logística i les infraestructures, el medi ambient i les polítiques energètiques i les estratègies pel desenvolupament local i regional en desenvolupament sostenible.

Al llarg de la seva carrera ha treballat amb diversos programes europeus: Marco Polo, TEN-T, CEF, V, VI i VII Programa Marc, CIVITAS, CONCERTO, LIFE, Intelligent Energy Europe, INTERREG IIIB, INTERREG IIIC, MED, H2020 i SME Instrument.

Ha estat assessora externa del programa nacional Licitacions Públiques Internacionals (ILI) per al Consell Superior de Cambres de Comerç i del programa Contractació Pública Internacional (CPI) d’ACC10. És avaluadora externa de la Comissió Europea des de 2008.

Mònica és també la responsable del desenvolupament estratègic de la seu espanyola.


Més enllà de les directores associades l'equip de Albea està compost per diversos professionals: enginyers, urbanistes, ambientòlegs i arquitectes.

Per a cada projecte, oferim un equip altament qualificat i intensament implicat amb el client, compartint els seus objectius i expectatives amb la finalitat d'assegurar l'obtenció dels resultats esperats.