Designing your Sustainability

Busca finançament per als seus projectes de desenvolupament sostenible?

Albea li pot ajudar a trobar les solucions financeres adequades per a l'execució dels seus projectes


Albea és una consultoria independent especialitzada en la cerca de mecanismes financers disponibles per a la implementació d'estratègies en desenvolupament sostenible.
Albea assessora als seus clients, públics o privats, a identificar i utilitzar els instruments i programes financers més apropiats a les seves necessitats específiques.

Si en la seva creació Albea va centrar la seva activitat en l'assistència en la concepció, implementació i avaluació de la política de desenvolupament sostenible, la consultoria ha adquirit en el transcurs dels anys un ampli coneixement i experiència específica en matèria d'enginyeria financera, que en l’actualitat s’ha consolidat com la principal activitat de l’empresa. No obstant això, Albea manté totes les seves competències inicials amb l'objectiu d'oferir un servei de “clau en mà” perfectament adaptat a cada demanda.

Aquesta visió global i integrada de l'enginyeria financera és una garantia de qualitat i d'èxit en el moment de l'acompanyament i assistència en els projectes de desenvolupament sostenible.

Els serveis oferts per la consultoria són:

  • Cerca i identificació de finançaments apropiats

  • Muntatge de propostes i coordinació de projectes nacionals i internacionals

  • Definició d'estratègies, plans d'acció i assistència tècnica

  • Formació

  • Avaluació

  • Benchmarking i capitalització d’experiències

Albea disposa d'una àmplia experiència en els sectors de transport, mobilitat urbana i eficiència energètica en l’edificació.

Més de 31,2 milions d'euros obtinguts en subvencions europees per als nostres clients en els últims 5 anys.
Més de 200 organismes i responsables tècnics formats per Albea en instruments financers internacionals.

News

Març 2016
Albea gestiona exitosament propostes pels programes europeus CEF Transport i H2020 Transport Intel·ligent, Verd i Integrat >>>

Març 2016
Grand Besançon, Caen i Delle, acompanyats per Marie-Luce Saillard-Albea, han estat premiats al context de la iniciativa Cit’ergie >>>

Novembre 2015
Albea t’ajuda a competir pels 1.100 milions € oberts a tots els Estats Membre de la UE en les noves convocatòries CEF Transport>>>

Novembre 2015
1,7 milions € de subvenció de l’Instrument PIME per a un projecte innovador redactat per Albea >>>

Juliol 2015
Albea participa amb èxit en la convocatòria CEF Transport 2014 >>>

Juliol 2015
Albea t'ofereix assessorament en la nova convocatòria MED que s'obrirà el proper 1 de Setembre de 2015 >>>

Maig 2015
Albea en la convocatòria de “Proyectos CLIMA” 2015>>>

Maig 2015
Albea pot ajudar-li a aconseguir el suport de Bpifrance en un context renovat >>>

Març 2015
Albea analitza la participació a la convocatòria de 2014 del programa CEF>>>

Març 2015
Albea ofereix assessorament per al nou programa Interreg>>>

Desembre 2014
Albea guanyadora d'una licitació del Port de Barcelona >>>

Desembre 2014
Assemblea de l'Energia a Bordeus al gener de 2015 >>>

Novembre 2014
Albea identifica i analitza el conjunt de fons europeus consagrats a l’eficiència energètica en l’edificació >>>

Novembre 2014
Albea aporta el seu coneixement en programes europeus per a una avaluació externa de l'ADEME >>>

Novembre 2014
Grand Nancy ha escollit Albea per al seu assessorament en la iniciativa Cit'ergie >>>

Octubre 2014
CEF Transport, el successor dels programes TEN-T i Marco Polo ha obert la seva nova convocatòria de propostes >>>

Octubre 2014
Formació centralitzada del projecte 50000 & 1 SEAPs >>>

Octubre 2014
Albea i el SME Instrument >>>

Setembre 2014
Albea participarà en el CEF Transport Info Day >>>

Agost 2014
Partenariat entre França i la Comissió Europea per als fons estructurals >>>