Designing your Sustainability

Novembre 2017

Albea soci del projecte SUSTAIN-T (Erasmus+) per la millora del turisme sostenible

Albea forma part del consorci europeu liderat pel grup de recerca TUDISTAR de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel desenvolupament de la plataforma virtual d’aprenentatge en turisme sostenible Sustain-T, adreçat a les micro i petites empreses del sector turístic d’Europa.

El projecte Sustain-T compta amb 8 socis de 6 nacionalitats (Espanya, Itàlia, Regne Unit, Portugal, Bulgaria i Hongria) i tipologia diferent (universitats, consultories, confederació de turisme, càmera de comerç, centre formatiu i agència de solucions digital).

L’objectiu del projecte és crear uns recursos per les micro i petites empreses del sector turístic per tal que puguin millorar la sostenibilitat de la seva activitat i contribueixin per tant a fer un turisme més sostenible. El projecte, que ofereix uns materials educatius i d’aprenentatge amb un alt rigor acadèmic, té el valor afegit en les eines interactives d’autoauditoria, mapa de recursos i formulació d’idees, per tal de millorar el treball col·laboratiu i en xarxa.

www.sustain-t.eu


Març 2016

Albea gestiona exitosament propostes pels programes europeus CEF Transport i H2020 Transport Intel·ligent, Verd i Integrat

La convocatòria 2015 del programa Connecting Europe Facility (CEF) Transport, llançades el 5 de Novembre de 2015 i tancades el 16 de Febrer de 2016, han posat 1.100 milions € a disposició de les entitats públiques i privades de tots els Estats Membre (Convocatòria General) i 6.500 milions € disponibles només per als països susceptibles de rebre Fons de Cohesió (Convocatòria de Cohesió) per tal de finançar projectes en la xarxa trans-europea de transport (TEN-T).

Les oficines d’Albea a Espanya i França han coordinat vàries propostes per entitats públiques i privades. En total, a Europa 287 propostes a la Convocatòria General, amb una subvenció total sol·licitada de 3.2000 milions €, competiran pels 1.100 milions € disponibles per a tots els Estats Membre. La participació a Espanya ha estat molt activa, amb 78 projectes que signifiquen un total de 1.140 milions d’inversió i una subvenció sol·licitada de 415 milions €, la majoria centrats en innovació, plataformes multimodals i autopistes del mar.

Les convocatòries d’H2020 de Transport Intel·ligent, Verd i Integrat preveuen un total de 450 milions € de subvencions per 2016, amb aproximadament la meitat reservada per a les convocatòries de Mobilitat per al Creixement, que es van obrir el 15 d’Octubre de 2015 i van tancar entre el 20 de Gener i el 26 de Gener de 2016.

Juntament amb l’Institut d’Estudis de Transport de la Universitat de Leeds (UK), Albea ha coordinat una proposta en la prioritat de Logística presentada per un Consorci potent amb institucions de recerca, companyies privades i associacions arreu d’Espanya, França, el Regne Unit i Itàlia.


Març 2016

Grand Besançon, Caen i Delle, acompanyats per Marie-Luce Saillard-Albea, han estat premiats al context de la iniciativa Cit’ergie

En l'Assemblea de l'Energia celebrada a Dunkerque el passat mes de gener, 19 autoritats locals han estat guardonades en el marc del Cit’ergie, procés de millora contínua de la política energia-clima dels ens territorials. En la llista seleccionada, es troben els Municipis de Caen i de Delle i la Comunitat de Municipis de Grand Besançon, totes elles col·lectivitats acompanyades per Marie-Luce Saillard, consellera i auditora Cit’ergie.

La Comunitat de Municipis de Grand Besançon ha aconseguit la certificació Cit’ergie i els Municipis de Caen i Delle la certificació CAP Cit’ergie. Aquesta última representa el primer pas de la certificació, a través de l'obtenció d'almenys d'un 35% del potencial real que pot arribar a obtenir una col·lectivitat a través del procés Cit’ergie, i en el cas de la certificació Cit’ergie almenys un 50% del potencial real.

Felicitacions per a aquestes col·lectivitats en resposta al seu compromís a invertir en polítiques més respectuoses amb el medi ambient i més eficaces en termes de gestió energètica local.

Per a més informació visualitzar els vídeos de presentació: Caen, Delle et Grand Besançon.


Novembre 2015

Albea t’ajuda a competir pels 1.100 milions € oberts a tots els Estats Membre de la UE en les noves convocatòries CEF Transport

Les noves convocatòries del programa Connecting Europe Facility (CEF) for Transport 2015, publicades el 5 de Novembre i obertes fins al 16 de febrer de 2016, ofereixen més de 7.600 milions € per a finançar projectes en la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T), 6.500 milions € elegibles només per als països susceptibles de rebre Fons de Cohesió.

L’estructura de les convocatòries és similar a l’any passat:

•    percentatges de co-finançament de 50% per estudis i 20% per obres,

•    dimensió recomanada de projectes de 5 milions € de costs elegibles per obres i 1 milió € per estudis,

•    i una elevada complexitat tècnica i administrativa en la preparació de propostes, incloent la necessitat d’obtenir acord amb els Estats Membre involucrats per l’acció.

Entre els 1.100 milions € principalment adreçats a països no susceptibles de rebre Fons de Cohesió, les prioritats són:

•    Sistemes de Gestió de Tràfic (800 milions €)

•    Autopistes del Mar (130 milions €)

•    Innovació (60 milions €)

•    Infraestructura en els nodes de la Xarxa Principal (50 milions €)

•    Plataformes Logístiques Multimodals (40 milions €)

•    Infraestructures de Seguretat (15 milions €)

L’elevada competitivitat està garantida i Albea t’ofereix experiència i una elevada taxa d’èxit al 2014, elements decisius per a abordar la complexitat estructural de la preparació de projectes CEF. En particular, les propostes que inclouen obres estaran una vegada més subjectes a Anàlisis Cost Benefici (ACB), que determinarà el criteri de subvenció “Impacte”, responsable de deixar sense subvenció moltes propostes excel·lents al 2014.


Novembre 2015

1,7 milions € de subvenció de l’Instrument PIME per a un projecte innovador redactat per Albea

En el marc del programa europeu H2020, la Comissió Europea ha llançat un instrument específic anomenat Instrument PIME (SME Instrument) destinat a la petita i mitja empresa, oferint-los la possibilitat de cofinançar els seus projectes innovadors fins a un 70% en funció de l'estat de maduresa.

Albea ha estat escollida per la companyia FPC Ingénierie per elaborar i presentar el seu projecte CYPRES destinat a la protecció de les infraestructures contra els ciberatacs, sota la prioritat “Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures”. Presentat al març de 2015 en fase 2, el projecte CYPRES ha estat seleccionat per la Comissió Europea el juny passat, adjudicant-li una subvenció d'1,7 milions €.

Per al proper any 2016, la Comissió Europea ja ha anunciat una nova ona de convocatòries vinculades a l'Instrument PIME, així que aprofiteu l'ocasió i no ho dubteu, contacteu amb nosaltres per obtenir assessorament i assistència tècnica en l'obtenció de subvenció per al vostre projecte.

Properes convocatòries de l’Instrument PIME:

•    Fase 1:  24 de febrer, 03 de maig, 07 de setembre i 09 de novembre de 2016

•    Fase 2:  03 de febrer, 14 d’abril, 15 de juny i 13 d’octubre de 2016


Juliol 2015

Albea participa amb èxit en la convocatòria CEF Transport 2014

Albea assessora a COMSA Rail Transport i TRANSFESA, 2 de les 7 companyies privades espanyoles seleccionades en la convocatòria, i al Gran Port Marítim de Bordeus, únic port francès seleccionat al Programa Anual.

Divendres passat 10 de juliol la Comissió Europea va publicar els resultats finals de la convocatòria CEF Transport 2014 tancada al març de 2015. De les 735 propostes presentades, 276 projectes han estat seleccionats amb una subvenció total de 13.1 mil milions euros, el que ha suposat un increment del valor inicial de 12 mil milions d'euros previst per la convocatòria d'aquest any.

Els resultats mostren dues importants tendències. La primera és una predictible tendència cap al Programa Multianual amb el 90% de les propostes seleccionades, proporcional als 11 mil milions d'euros inicials de pressupost reservats a aquest programa de treball respecte al total dels 12 mil milions d'euros previstos. La segona, és una tendència inesperada cap a les entitats públiques, amb un total de 221 propostes seleccionades entre les 276 escollides. Per contra, les companyies privades solament han estat premiades amb 52 propostes, la qual cosa representa el 19% del total de les candidatures seleccionades.

Espanya ha aconseguit subvenció per 32 propostes de les 137 presentades, el que representa una taxa d'èxit del 21%. Cal destacar que les 9 propostes presentades per empreses privades espanyoles representen el 20% del total de propostes de companyies privades presentades en aquesta convocatòria. En aquest context, COMSA RAIL Transport i TRANSFESA, 2 de les 7 empreses espanyoles que han presentat propostes CEF, han estat assessorades per Albea.

França ha estat premiada amb un total de 33 propostes seleccionades, de les 120 presentades a nivell nacional, el que es tradueix en un 28% de taxa d'èxit. D'aquestes 33 propostes, el 73% han estat presentades per entitats públiques i un 15% per empreses privades. Albea ha desenvolupat l'única proposta seleccionada d'un port al Programa Anual, la del Gran Port Marítim de Bordeus.


Juliol 2015

Albea t'ofereix assessorament en la nova convocatòria MED que s'obrirà el proper 1 de Setembre de 2015

L'experiència d’Albea en programes europeus de cofinançament pot orientar-te a través de la primera convocatòria del Programa Interreg MED de cooperació territorial de la Unió Europea per al període 2014-2020. La convocatòria s'obrirà de l'1 de Setembre fins al 2 d'Octubre de 2015, amb un pressupost total de 265 milions d'euros per a tot el període i amb uns ràtios de cofinançament entre el 50% i el 85%, esdevenint un programa realment atractiu per a empreses públiques i/o privades a les regions mediterrànies disposades a presentar projectes amb una component transnacional o regional.

El programa comprèn sectors en els quals Albea posseeix experiència tals com el transport, l'energia, el medi ambient i la indústria marítima. Els projectes s'hauran de presentar sota 3 tipus d'accions: estudis i estratègies comunes, plans d'acció o accions pilot transnacionals, i implementació i difusió d'accions a l'àrea MED.

Els projectes han de ser desenvolupats d'acord als següents eixos prioritaris:

  • •     Promoure capacitats innovadores a l'àrea del Mediterrani per desenvolupar un creixement
  •     intel•ligent i sostenible.
  • •     Fomentar estratègies de baixa producció de carboni i d'eficiència energètica en territoris
  •     MED específics, especialment en edificis públics i en el sector del transport.
  • •     Protegir i promoure els recursos naturals i culturals mediterranis.
  • •     Un mar Mediterrani compartit, orientat a una coordinació multilateral dels marcs de treball.
  • •     Dimensions horitzontals com les TIC, la cohesió social i la innovació, gestió de dades
  •     i del coneixement i en un enfocament territorial.

Aprofita l'oportunitat per preparar el teu projecte MED amb Albea!


Maig 2015

Albea en la convocatòria de “Proyectos CLIMA” 2015

La convocatòria anual de “Proyectos CLIMA” del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2), gestionada pel Ministerio de agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), va obrir-se el 15 de febrer de 2015 i va tancar el 15 d’abril de 2015. La convocatòria està destinada als projectes orientats a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en aquells sectors no regulats pel Règim de Comerç de Drets d’Emissió de la UE, i contribueix per tant a acomplir el compromís d’Espanya en termes d’emissions.

Albea ha ajudat els seus clients, essencialment en el sector del Transport, la Logística i l’Energia, a desenvolupar les seves idees de projecte, mesurant la reducció de gasos d’efecte hivernacle i el corresponent ajut financer segons la convocatòria.

Les propostes presentades seran avaluades pel MAGRAMA en els propers mesos. Els projectes pre-seleccionats hauran de presentar una proposta de projecte més acurada i, en cas de ser finalment seleccionats, poden ser finançats amb 9,7 €/t CO2-eq durant 4 anys.

L’ajut del MAGRAMA no es només un incentiu econòmic, sinó també una distinció important per a tota entitat pública o privada per tal de ser més competitiva en les convocatòries de fons europeus.


Maig 2015

Albea pot ajudar-li a aconseguir el suport de Bpifrance en un context renovat

Fins a l'any passat, Bpifrance només finançava projectes relacionats amb la innovació tecnològica, no obstant això a parir de gener de 2015 l'agència ofereix també finançament a tot tipus de projecte innovador, ja sigui un producte, un servei o un procediment. En aquest nou context, Albea acompanya a les empreses en la identificació d'un finançament apropiat per al seu projecte.

Les accions estratègiques de Bpifrance estan dirigides a "servir al futur" i recolzar el creixement de les empreses. A més, els projectes seleccionats són escollits cas per cas per així poder personalitzar al màxim l'eina proposada. Per tant, són els desafiaments, l'impacte i la comercialització potencial del projecte els veritables factors de pes. Així mateix, Bpifrance pot finançar projectes en qualsevol nivell de desenvolupament de la innovació, i aquest finançament pot ser de variades i diverses formes.

Les inversions de Bpifrance estan destinades a tot tipus d'empresa amb menys de 2000 empleats, encara que el criteri principal per a la inversió és la creació de noves ocupacions.

Durant el període 20145-2017 Bpifrance preveu invertir 8.000 milions d'euros en les empreses franceses, de les quals una podria ser la seva. No dubti a contactar-nos per obtenir el nostre assessorament.


Març 2015

Albea analitza la participació a la convocatòria de 2014 del programa CEF

Contribució d’Albea al programa

Albea ha assessorat a diferents empreses per a presentar vàries propostes a Espanya i França en la primera convocatòria del programa CEF, oberta des de setembre de 2014 i tancada el 3 de març de 2015. L’experiència i el coneixement de l’empresa en els antecessors del programa CEF, els programes Marco Polo i TEN-T, així com l’elevada taxa d’èxit (21,9 milions en subvencions guanyades en els últims 5 anys; i redacció de 4 de les 5 propostes espanyoles subvencionades en l’última convocatòria del programa Marco Polo) han decidit a diversos clients a confiar en Albea per a desenvolupar les seves propostes CEF.

L‘elevada quantitat de documents administratius, la complexitat de la part tècnica i la necessitat de proveir obligatòriament cada proposta consistent en obres o serveis amb una Anàlisi Cost Benefici (ACB), que Albea ha adaptat a la metodologia recentment actualitzada per la Comissió Europea per al sector de la Logística i el Transport, han constituït un repte superat amb molta dedicació, l’experiència del equip d’Albea i la interacció propera i contínua amb el client. El resultat ha estat la presentació de diverses propostes en les convocatòries multianual i anual, amb focus principal en obres i estudis en els àmbits de les plataformes logístiques intermodals, les infraestructures ferroviàries, els serveis de transport de mercaderies i la innovació tecnològica

Una participació global menor que l’esperada

Les 735 propostes presentades a tota la UE, amb un import total de 36.600 milions d’euros en sol·licituds de subvenció, representen unes 3 vegades el pressupost total de 12.000 milions d’euros disponible per aquesta convocatòria. Considerant que el pressupost total del programa CEF per al període 2014-2020 és de 26.000 milions d’euros i quasi la meitat estava disponible en aquesta primera convocatòria, la participació no ha estat excessiva respecte de les expectatives inicials.

llegir més >>>


Març 2015

Albea ofereix assessorament per al nou programa Interreg

10.100 milions d'euros és el pressupost assignat a la Cooperació Territorial Europea per al període 2014-2020 a través del programa Interreg V

Albea ofereix la seva experiència i coneixement en el context dels programes europeus per donar assistència en la cerca del programa Interreg més adequat segons les necessitats i la situació geogràfica, així com també en la redacció del projecte.

Els nous programes inclosos en Interreg V

Interreg és el instrument clau de la Unió Europea per donar suport a la cooperació entre socis de diferents països països amb l'objectiu de fer front als desafiaments comuns i trobar solucions compartides en els camps de la salut, la recerca i educació, el transport i les energies renovables.

El cinquè programa Interreg disposa de 10.100 milions d'euros repartits en més de 100 programes de cooperació entre les regions i els agents territorials, socials i econòmics.

Interreg V es divideix en tres tipus de programes: Interreg V-A per a la cooperació transfronterera, Interreg V-B per a la cooperació transnacional i Interreg V-C per a la cooperació interregional.

Els dos primers Interreg (V-A i V-B) estan subdividits en regions europees amb problemàtiques similars (regió Atlàntica, regió Mediterrània, etc.), mentre que Interreg V-C ha adquirit una dimensió europea amb major enfocament en la temàtica en lloc de les àrees geogràfiques, al contrari del seu antecessor Interreg IV-C.

Alguns dels seus programes ja han estat aprovats per la Comissió Europea, mentre que uns altres encara estan en procés de validació.

llegir més >>>


Desembre 2014

Albea guanyadora d'una licitació del Port de Barcelona

Albea ha signat amb l'Autoritat Portuària de Barcelona un acord marc per a la prestació de serveis per a l'assessorament, presentació de propostes i seguiment dels projectes aprovats dins dels programes de subvenció europeus i nacionals durant els propers 3 anys. Amb aquesta adjudicació Albea juntament amb l’Escola Europea de Short Sea Shipping i l'enginyeria Idom, formen la llista dels tres proveïdors seleccionats pel Port de Barcelona per a la realització dels treballs relacionats amb el muntatge i seguiment de projectes cofinançats amb fons europeus i/o nacionals per al període 2015-2017.


Desembre 2014

Assemblea de l'Energia a Bordeus al gener de 2015

Per primera vegada, aquest esdeveniment tindrà lloc a Bordeus, concretament en el Palau de Congressos els propers dies 27, 28 i 29 de gener de 2015. Fins avui, les anteriors edicions anuals de l'Assemblea de l'Energia s'havien organitzat amb ubicació alternativa bianual en Dunkerque i en Grenoble. En 2014, la Comunitat Urbana de Bordeus (CUB) s'ha unit a l'equip de co-organitzadors de l'esdeveniment, compost per la Comunitat Urbana de Dunquerque (CUD), la Comunitat de Municipis de Grenoble-Alps Métropole (la Métro) i l’ADEME (Agència del Medi ambient i Gestió de l'Energia de França).

L'esdeveniment té com a objectiu proporcionar a les autoritats locals un lloc de reunió per intercanviar opinions i experiències entorn de les problemàtiques climàtiques i energètiques. Aquesta 16ª edició s'ha titulat «Transició energètica: tots implicats, actuem junts» i s'espera rebre l'assistència de més de 2.000 visitants al llarg dels 3 dies de l'esdeveniment.>>>


Novembre 2014

Albea identifica y analiza el conjunto de fondos europeos dedicados a la eficiencia energética en la edificación

Agència Catalana de l'Habitatge

Albea col·labora amb la ACH (Agència Catalana de l'Habitatge) en un estudi per determinar la quantitat de fons de la Unió Europea (UE) destinats a l'eficiència energètica en l’edificació (EeB) durant els períodes 2007-2013 i 2014-2020, així com també a identificar totes les possibles fonts europees relacionades amb la temàtica per al nou període.

Cal dir que no existeix cap font oficial d'informació específicament dedicada a l'eficiència energètica en edificació, així com tampoc existeix un procediment normalitzat per comunicar dades utilitzant categories d'inversió estandarditzades (tal com eficiència energètica) comú a tots els fons europeus. En conseqüència, Albea ha utilitzat tota la informació i informes disponibles a les pàgines webs dels diferents programes europeus amb l’objectiu d’obtenir les xifres més precises possibles i d’analitzar-les.

La identificació de les fonts de finançament europees en aquesta matèria proporcionarà una visió més completa i detallada en el context dels programes europeus disponibles dedicats a l'eficiència energètica en edificació. A més aquest estudi permetrà a la ACH planificar millor la seva estratègia com a potencial beneficiari dels programes europeus de finançament.


Novembre 2014

Albea aporta el seu coneixement en programes europeus per a una avaluació externa de l'ADEME

Edater-Albea

L’aliança Edater-Albea ha rebut l’encàrrec per portar a terme l’estudi de l’avaluació externa de la participació de l’ADEME (Agència del Medi ambient i Gestió de l'Energia de França) en els projectes finançats per la Comissió Europea en el període 2004-2014. L’objectiu d’aquesta avaluació és determinar el impacte real de la participació de l’ADEME en aquest tipus de projectes.

Les temàtiques principals en les quals treballa l'ADEME s'inclouen als programes europeus que giren entorn de la política regional i de cohesió, la política agrícola comuna (PAC), la política de suport a la recerca i a la innovació per a les empreses i el medi ambient, i la política exterior de la Unió Europea. >>>


Novembre 2014

Grand Nancy ha escollit Albea per al seu assessorament en la iniciativa Cit'ergie

Grand Nancy

Marie-Luce Saillard, directora associada d’Albea, consellera i auditora Cit’ergie®, acompanya a partir d’ara a la Comunitat de Municipis de Grand Nancy en el seu procés de certificació Cit’ergie.

El Cit'ergie, equivalent francès de la certificació europea eea® (European Energy Award), està dirigit als municipis, entitats territorials i mancomunitats que desitgin contribuir activament en la millora de la seva política energia-clima.

En l'actualitat Albea acompanya en aquest procés a 6 entitats públiques: les comunitats de municipis del Grand Besançon i del Grand Nancy i els ajuntaments de les ciutats de Caen, Besançon, Niort i Delle. >>>


Octubre 2014

El nou programa CEF Transport, finançat amb fons europeus i successor dels programes TEN-T i Marco Polo, ha obert la seva primera convocatòria de propostes amb 12 mil milions d’euros

Formació centralitzada del projecte 50000 & 1 SEAPs

El CEF Transport, successor del programa TEN-T, integra les noves funcions i característiques dels anteriors programes TEN-T i Marco Polo. El nou programa CEF Transport financia projectes destinats a completar la xarxa transeuropea de transport d’alt rendiment, sostenible i eficient cap al 2030 finançant diversos tipus d’accions.

Albea ha participat a les jornades informatives del CEF (Connecting Europe Facility) Transport que es van celebrar els dies 9 i 10 d’octubre de 2014 a Brussel·les. Les primeres convocatòries del CEF Transport es van publicar l’11 de setembre de 2014, basades en els Programes de Treball Plurianuals (PMA) i de Treball Anual (PA). Aproximadament 12 mil milions d'euros, ja es troben disponibles per a les convocatòries de 2014, la data límit de la presentació de les quals és el 26 de febrer de 2015.

Per més detalls sobre les convocatòries accedeix al nostre informe PDF >>>


Octubre 2014

Formació centralitzada del projecte 50000 & 1 SEAPs

Formació centralitzada del projecte 50000 & 1 SEAPs

Albea, membre del consorci del projecte europeu 50000 & SEAPs «Supporting Local Authorities in the development and integration of SEAPs with Energy Management Systems according to ISO 50001», ha organitzat la segona sessió de formació celebrada a Barcelona els dies 1 i 2 d'octubre. Els principals objectius d'aquesta sessió han estat aprofundir en la integració d'un Sistema de Gestió Energètica seguint la ISO50001 a un PAES, compartir experiències de municipis on s'ha aplicat aquesta metodologia de treball y mostrar exemples de certificacions a nivell local.

A l'esdeveniment han participat 19 municipis de 5 països europeus (Bulgària, Espanya, Letònia, Polònia i Romania) a més de tots els membres del consorci que representen a 9 nacionalitats de la Unió Europea. >>>


Octubre 2014

Albea i el SME Instrument

Albea i el SME Instrument

Albea dóna assistència a les PIMEs en la preparació administrativa, tècnica i financera de les seves propostes per al programa europeu «SME Instrument» d'Horizon 2020.

Aquest instrument està dirigit a les PIMEs que desitgin finançar els seus projectes d'innovació (no necessàriament tecnològics) amb l'ambició de créixer i desenvolupar-se internacionalment.

Aquesta eina de creixement pot ser desenvolupada integrament per la PIME innovadores sense la necessitat de la creació d'un consorci. >>>


Setembre 2014

Albea participarà en el CEF Transport Info Day

CEF Transport

El primer Info Day de CEF Transport (Connecting Europe Facility Transport) tindrà lloc els pròxims dies 9 i 10 d’octubre de 2014 a Brussel·les i estarà organitzat per INEA (Innovation and Networks Executive Agency). L’objectiu d’aquest esdeveniment serà la presentació de les prioritats de les convocatòries 2014, amb previsió de ser anunciades en setembre.

El CEF és el nou programa de la Comissió Europea que fomentarà el desenvolupament de les xarxes transeuropees sostenibles, d'alt rendiment i eficientment interconnectades en els sectors del transport, energia i serveis digitals. >>>


Agost 2014

Partenariat entre França i la Comissió Europea per als fons estructurals

Partnership

Un nou partenariat, acordat per França i la Comissió Europea, defineix una base estratègica comú als quatre Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (FEIE) per al període 2014-2020.

En aquest nou document, aprovat el passat 8 d'agost, es defineixen les directrius principals a seguir en aquest nou període i es determina la naturalesa de la intervenció dels fons europeus en els territoris. >>>


Juliol 2014

Albea redacta 4 dels 5 projectes espanyols Marco Polo guanyadors!

Marco Polo

Albea ha elaborat quatre de les cinc propostes espanyoles de serveis de transport seleccionades per la Comissió Europea per rebre un cofinançament del programa Marco Polo II.

Aquests quatre projectes sumen ajudes per un import de 3,93 milions d’euros. Les companyies beneficiaries són: TRANSFESA, SAICA, el consorci format per Comsa Rail Transport i Ibercargo Rail i el consorci constituït per Transportes Portuarios, Autoritat Portuària de Barcelona i Autoritat Portuària de Tarragona. >>>


Juny 2014

L'ajuntament de Vilafranca del Penedès desenvoluparà el seu projecte de biomasa redactat per Albea dintre del programa LIFE+

Vilafranca del Penedès

Albea ha liderat el muntatge de la proposta tècnica i econòmica del projecte LIFE+ «Vinyes per calor» que ha estat seleccionat per la Comissió Europea per rebre una subvenció de 518.473€. El projecte consisteix en utilitzar els sarments de la vinya com a bioenergia per a una producció d’energia tèrmica (calor-fred). L’objectiu del projecte és demostrar la viabilitat de la citada biomassa amb instal·lacions pilot en dos cellers, Codorniu i Caves Vilarnau, i en una zona d’equipaments públics de la ciutat. >>>


Maig 2014

Albea acompanya a 5 entitats territorials en la iniciativa Cit’ergie®

Citergie

Marie-Luce acompanya actualment a cinc entitats territorials en la iniciativa Cit’ergie® (avaluació de les politiques públiques d’atenuació i adaptació al clima): la Comunitat de Municipis de Besançon i els Ajuntaments de Caen, Bensançon, Niort i Delle. Cadascuna d’aquestes col·lectivitats es troba en diferents etapes de la seva política energia-clima, algunes han aconseguit el nivell màxim amb l’etiqueta EEA GOLD, i altres estan en el procés de certificació Cit’ergie® o de reconeixement CAP Cit’ergie®. >>>


Març 2014

Albea coautor de l’estudi Med-ELENA del BEI

Albea en col·laboració amb una altra consultoria, ha estat contractada pel BEI per definir les condicions que permetin el desenvolupament d’una nova eina financera que doni suport a les necessitats en eficiència energètica i a les inversions de petita escala en energies renovables als països del sud del mediterrani. PDF >>>


Febrer 2014

B2MoS, nou projecte europeu per a les autopistes del mar

Albea dona assistència tècnica a l’Autoritat Portuària de Barcelona en una de les iniciatives que lidera dins del Projecte B2MoS. L’objectiu del projecte europeu B2MoS (programa TEN-T) és millorar l’eficiència de les duanes i controls portuaris en els fluxos comercials amb països tercers, permetent així millorar la qualitat i la confiança del SSS (Short Sea Shipping). >>>


Desembre 2013

Finançar la sostenibilitat i la transició energètica amb l’instrument europeu Horizon 2020

Albea assessora als seus clients en la identificació de convocatòries apropiades en la concepció de projecte i en el muntatge de la proposta.

Horizon 2020 és el nou instrument financer de la Comissió Europea per a la recerca i innovació dirigit als organismes públics i a les empreses, dotat de 79.000 milions d’euros per al període 2014-2020. Els programes IEE i Ecoinnovation estan ara inclosos en l’H2020.

Entre les grans àrees temàtiques que cobreix aquest programa, algunes estan dedicades a l’Energia, el Transport i el Canvi Climàtic. >>>


Setembre 2013

Albea acompanya al Grand Besançon i a Besançon en la iniciativa Cit’ergie® (eea®)

Marie-Luce SAILLARD, sòcia directora d’Albea, assessora i auditora de Cit’ergie®, acompanya a la Comunitat de Municipis del Gran Besançon i a la ciutat de Besançon en la certificació Cit’ergie®.

Cit’ergie® és l’equivalent francès de la certificació europea eea® (European Energy Award). Està orientat a les entitats territorials, municipis i mancomunitats, que aposten activament per la millora de la seva política energia-clima.


Setembre 2013

Albea canvia d’adreça

Albea ha canviat de seu en Espanya i desenvolupa la seva activitat a França amb una nova seu a Bordeus.

Ens trobareu a Ciutat de Granada 82 Barcelona 08005 i a 33 rue Ferrère 33000 Bordeaux. >>>