Designing your Sustainability

Cerca i identificació de finançaments apropiats

En l'actualitat hi ha un creixent interès per part dels organismes públics i privats a ser cada vegada més exemplars i eficaços en la implantació de la seva política de desenvolupament sostenible conservant l’equilibri pressupostari o la rendibilitat econòmica.

En tots dos casos es tracta d'identificar el finançament més òptim entre un ampli nombre d'instruments financers que normalment són complexos i en ocasions desconeguts.

Albea proposa als seus clients l'assistència en la cerca dels finançaments més adequats tals com:

  • Els programes de cofinançament desenvolupats per la Comissió Europea com Horizon 2020 (recerca i innovació), Life (medi ambient), CEF – Connecting Europe Facility (transports, energia i TICs), COSME (competitivitat empreses) o Erasmus + (formació)

  • Els crèdits, garanties i altres instruments proposats pel BEI (Banc Europeu d'Inversió), la Comissió Europea i altres institucions financeres

  • Els fons estructurals europeus FEDER / FSE / FEADER

  • Les entitats bancàries

  • El finançament participatiu

Albea també pot aconsellar-vos sobre les oportunitats que representen els models de gestió com per exemple els PPP (Partenariat Públic Privat), ESE (Empresa de Serveis Energètics) o SEM (Societat de Economia Mixta).